Pojistěte si kauci na charter u SeaHelp

Pojištění propadnutí kauce je důležitý nástroj, který omezí riziko částečného nebo úplného propadnutí kauce při pronájmu lodi v případě jejího poškození nebo ztráty vybavení. Nastane-li tedy škoda, kterou zaviní skipper nebo oprávněná posádka, poskytne pojistitel pojistné plnění podle výše kauce sjednané v pojistné smlouvě snížené o spoluúčast pojištěného.

Tolik strohá fakta. V posledních letech mnoho charterových společností výrazně omezilo možnost pojištění kauce přímo na místě. Brání se tak mnohdy lehkomyslnému přístupu posádky k lodi a jejímu vybavení. Právě z toho důvodu opět nabylo na důležitosti pojištění kauce sjednávané doma před odjezdem.

Z těchto důvodů jsme ve spolupráci s makléřskou firmou Bluebear IB, s.r.o. uvedli do provozu stránku pojištěníkauce.cz. Tato obsahuje jednoduchou aplikaci, která je pravděpodobně nejrychlejším způsobem sjednání tohoto druhu pojištění. Partnerem stránky je ale zejména Allianz pojišťovna, a.s., která svou silou a zkušeností garantuje již mnoho let uspokojení všech oprávněných požadavků plynoucích ze zvoleného pojištění.

Součástí pojištění propadnutí kauce může být i pojištění odpovědnosti z provozu rekreačního plavidla, s jehož pomocí si pokryjete i riziko škod způsobených na majetku či zdraví třetích osob při provozu vámi pronajatého (charterového) plavidla. Tuto možnost můžete v průběhu uzavírání pojistky snadno přidat.

Pojištění si tak snadno uzavřete před odjezdem přímo doma v ČR bez ohledu na zvolenou charterovou společnost, které patří pronajímaná loďa její územní působnost. Pojištění propadnutí kauce v této konfiguraci platí na území ČR i celé Evropy a Středozemního moře. V případě, že potřebujete zajistit jiný rozsah územní platnosti, nebo jiný druh pojištění je možné toto individuálně rovněž zajistit.

Příjemnou plavbu bez nehod přeje Yachtcharter Marten s.r.o.

Pojistná částka - výše kauce 

Spoluúčast 

Pojistné 

Pojištění odpovědnésti 

do 13500,-Kč 1600,- 1400,- 160,-
do 27000,-Kč 2400,- 2450,- 240,-
do 40500,-Kč 3200,- 3750,- 320,-
do 54000,-Kč 4000,- 4850,- 400,-
do 67500,-Kč 4000,- 6350,- 480,-
do 81000,-Kč 4000,- 7900,- 560,-