Finsko - archipelág a Alandy 2016


Plavba v okolí finského pobřeží a souostroví Alandy, možná s doplutím do Švédska a zpět 

Termín 28.5.2016 – 4.6.2016
+ den před nebo po termínu podle výběru letenek

 

Druh jachtingu
Cestovatelsko – poznávací brouzdání po severovýchodním Baltu určené pro členy posádek s alespoň základní znalostí jachtingu a zkušenostmi ze Středomoří, nebo s nadšením nováčka, které tyto zkušenosti vynahradí. Plavba bude probíhat se zásadní účastí posádky, někdy také i rozdělenou do služeb. Často se zde jezdí plavebními dráhami a panuje tu místy i čilý dopravní ruch. Plavba v noci, hlavně mimo vyznačené plavebni dráhy, je obtížná pro množství kamenů, nicméně v červnu je denní světlo skoro až do půlnoci, což usnadňuje orientaci.

Charakteristika plavby a cíle
Vyplouváme z přístavu Taalintehdas, kde je útulná malá marina se saunou. Po vymotání se na volnější moře poplujeme vnějším okrajem Finského archipelága, které je tvořené mnoha mělčinami a šutroviští, takže plavba je možná občas jen ve vyznačených plavebních drahách. Mineme ostrůvky

Vano, Borsto, Lokhorm, Bjorko, Jurmo. Na jednom z těchto ostrůvků přespíme u mola místní rybářské osady. Další den poplujeme na Alandy. Naším cílem budou ostrovy Kokar, Sotunga a Foglo, kde opět přespíme. Odtud poplujeme do hlavního města Aland, Mariehamnu. Prohlídneme si město, ale hlavně navštívíme místní námořní muzeum a zakotvený čtyřstěžník Pomern, který až do začátku druhé světové války vozil z Austrálie do Finska obilí. Také zde bude možnost doplnit zásoby a strávit příjemné chvíle v místní sauně.Z Marienhavnu poplujeme okolo největších Alandských ostrovů, přes Eckero do Vardo.
Odtud se jíž budeme vracet zpět do Finských vod, tentokrát poplujeme blíže u pevniny u Turku.
Ostrovy jsou zde větší. Spát budeme v marině Verkan.
Bude-li nám přát počasí, technika i lidský faktor, můžeme se pokusit dotknout se švédského pobřeží, a tím završit přeplavbu Finsko – Švédsko. Všechny plány ovlivní především počasí, a tak v tomto plánu tento cíl nelze bez výhrad zahrnout.
Při návratu do domovského přístavu navštívíme ostrůvky Pensar, Gulkrona, Stenskar a Helsinkholm.

Na ostrovech a ostrůvcích bude spousta příležitostí k poznávání místní překrásné přírody a svérázných rybářských vesniček. Mariehamn vás zase překvapí pravoúhlou zástavbou se širokými ulicemi (skoro bez aut), je to takový malý New York na severu.

Plavba a navigace je odlišná než ve Středomoří. Plavba v průlivech připomíná spíše jezerní jachting, jen s tím rozdílem, že tady potkáváte 250 m dlouhé trajekty. V oblasti se vyskytují velké ostrovy, ale na vnějším okraji jsou naopak ostrovy malé, často to jsou to jen shluky kamenů v moři. 

Vzdálenosti zde nejsou velké, denní plavby jsou 20 - 30 Nm se zastávkami. Další hledisko je možnost doplnění zásob, která je hlavně na vnějších ostrovech dost omezená.

Na noc se kotví většinou v zátokách, nebo se můžeme zastavit v přístavištích pro hosty. Přístavy jsou spíše mola k vyvázání, někdy s příslušenstvím, nebo i saunou, jindy jen pouze se suchými záchody. V zátokách se nejčastěji kotví s přídí u břehu na záďovou kotvu. Množství nádherných zátok je zde  nekonečné....
Můžete zabrouzdat na stránkách a prohlédnout si fotografie z loňské plavby po Švédském pobřeží.

 
Doprovodný program na pevnině
Tentokráte nepředpokládáme delší návštěvu Helsinek z důvodu větší vzdálenosti od maríny, jen pokud bude čas před odletem.

Loď
Dvě charterové turistické plachetnice v dobrém stavu pro dvě posádky 7 – 9 osob. Standardně vybavené lodě s pojištěním. Loď budeme charterovat od jedné z námi vyzkoušených (naposledy v loňském roce) finských společností, která má základnu v maríně Taalintehdas.

Účastníci samozřejmě obdrží podrobný popis lodí.

Doprava
Doprava letecky z Prahy nebo z Vídně do Helsinek, ve městě a pro dopravu z/na letiště použijeme městskou dopravu, dále pak kombinovanou dopravu vlakem a taxíkem . Dopravu zajišťujeme nákupem jednotlivých letenek nebo skupinové letenky. Službu zajišťujeme kompletně.

Cena
Cena se bud skládat z těchto položek:
Pronájem lodi včetně vybavení, příplatků, povinných plaveb, pojištění kauce cca 13.000,- Kč/os.
Letenka zpáteční včetně pojištění cca  5.500,- Kč/os.
Doprava letiště – marína a zpět podle skutečných nákladů cca 1.000 – 2.000,- Kč/os.
Náklady na kotvení (nízké nebo žádné), strava a vstupné není zahrnuto.

Zajištění
Plavbu organizují kapitáni obou lodí Tomáš Aberle a Pavel Janeček. Oba mají spoustu zkušeností s jachtingem na pozici skiperů nebo instruktorů a organizací plaveb v různých jachtařských destinacích se zabývají již dlouhou dobu. Společně na dvou lodích  v roce 2012 obepluli během týdenní plavby dlouhé 409 Nm Dánsko, samostatně pak na různých mořích mají napluto desetitisíce mil. V loňském roce spolu uskutečnili posádkami velmi kladně hodnocenou plavbu Stokholmský archipelág. Baltské moře a Skandinávie zůstávají jejich společným zájmem...

Obsazenost
Celkem 14 míst
Skipper Tomáš Aberle – 2 volná místa
Skipper Pavel Janeček – 4 volná místa

Kurzdatum oddatum doCenaVolných míst 
Finsko - Alandy 201628.05.201604.06.201619 500 Kč2Rezervovat

Upřesnění
Přesné cenové relace, přílety a odlety, úplný harmonogram a program, popis lodi předáme v předstihu přihlášeným účastníkům. Uzávěrka přihlášek  29.1.2016, platba zálohy na loď bude začátkem února 2016 a záloha na letenku bude nejpozději do konce února 2016. Doplatek do 6 týdnů do nalodění.

Těšíme se na setkání s vámi na Baltu.