Asociace charterových agentur - YCA

 

Proč objednávat lodě přes členy YCA

Členské agentury YCA mají společný a garantovaný postup zpracování zakázky, a sdílejí vzájemně všechny informace, které jsou ve prospěch jejich „společných“ klientů. Agentura musí jako člen YCA dodržovat etický kodex a splňovat podmínky členství, a členství v YCA je tak hodnotnou zárukou jak pro klienty, tak pro obchodní partnery.

YCA, Asociace charterových agentur je součástí APL, Asociace lodního průmyslu.

Etický kodex členů YCA

Člen YCA:

 • nabízí zákazníkovi pouze lodě, které může jako zprostředkovatel nebo pronajimatel spolehlivě smluvně zajistit
 • nabízí zákazníkovi lodě za ceny (včetně slev) ve shodě s cenovou politikou pronajimatele
 • poskytuje zákazníkovi veškeré informace o lodích a oblasti plavby na náležité odborné úrovni
 • poskytuje zákazníkovi nezbytnou pomoc a součinnost při řešení případných problémů při samotné plavbě i po jejím skončení
 • vyvíjí veškerou profesionální aktivitu při vyřizování případné reklamace pronájmu lodi a poskytnutých služeb

Podmínky členství v YCA

Člen YCA:

 • musí dodržovat etický kodex YCA a postupovat v souladu s platnou legislativou týkající se pronájmu lodí
 • se vymezuje především kvalitou služeb, a jeho cenová politika musí být v souladu s podmínkami pronajimatele
 • musí mít dlouhodobé (minimálně 5 let) zkušenosti v oboru, předmět podnikání „pronájem lodí“ (charter) jako jednu ze svých hlavních činností a řádnou provozovnu na stálé adrese
 • musí být členem APL (Asociace lodního průmyslu), mít při vstupu do YCA doporučení alespoň dvou členů YCA a jeho přijetí musí být schváleno nadpoloviční většinou členů YCA
 • se musí alespoň z 50% účastnit jednání YCA, osobně či v zastoupení, pokud se 3x po sobě bez omluvy nezúčastní, bude vyřazen z členů YCA
 • se nesmí vymezovat vůči ostatním agenturám nekalosoutěžními praktikami, nepoužívá zavádějící a srovnávací reklamu, nepoškozuje a nezneužívá dobré jméno ostatních agentur za účelem svého prospěchu

Členové YCA:

AZ Euro Yachting
AZ Yachtcharter
Colins Yacht
Dutch Masters
Fun Yacht
Nika Yacht
Satrapa Yachting
Sea Wolf
TPS Centrum
Vltava Sailing
Vltava Yacht
Yachting 4U
Yachtcharter Marten s.r.o.
Yachtnet