Kondiční plavby

Rekreační plavby

Jsou vhodné pro začátečníky a také zájemce, kteří nemají příslušné oprávnění k vedení námořní jachty. Klienti si s naší pomocí zvolí trasu, její délku a počet lidí na lodi. My vybereme nejvhodnější loď a vyplujeme s posádkou pod vedením našeho zkušeného kapitána. Každá rekreační plavba je přesně šitá na míru dle zadání zákazníka. Klient se o nic nemusí starat a zažívá tu opravdovou bezstarostnou dovolenou.

Skupinové plavby

Jsou určeny jak pro jachtaře, tak i pro klienty, kteří žádné oprávnění nemají (ti potom plují na lodi a aktivně pomáhají). Ve skupinových plavbách bývá 2 a více lodí, které se mezi sebou domlouvají vysílačkou a jsou stále mezi sebou v kontaktu. Na těchto plavbách se jachtaři výrazně zdokonalí ve všech oblastech jachtingu, protože loď řídí sami, zároveň však mají záruku, že v případě jakéhokoliv problému mu ostatní posádky pomohou. Taktéž se jachtaři zdokonalí v technice plachtění, protože mezi sebou často závodí.

Skupinové plavby trvají obvykle týden a konají se 2 - 4 krát ročně.