Mezinárodní průkazy české, vydané MDČR

Rozdělení průkazů:

C – velitel jachty pobřežní plavby (Yachtmaster Coastal) je oprávněn vést jachtu do délky 16 m s omezením do 20 Nm od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 4 Beafortovy stupnice.
B – velitel jachty mořské plavby (Yachtmaster Offshore) je oprávněn vést jachtu do délky 24 m na moři s omezením plavby do vzdálenosti 200 Nm od pobřežní linie.
A – velitel jachty oceánské plavby (Yachtmaster Ocean) je oprávněn vést jachtu do délky 24 m na volném moři bez omezení.

Vlastník kapitánského průkazu si potom může pronajmout loď kdekoliv na světě. Tím ale úloha našeho školicího střediska nekončí. Každým rokem organizujeme pro naše absolventy různá setkání a také společné plavby a přeplavby. Taktéž našim klientům nabízíme možnost vypůjčení lodě za velmi výhodných podmínek. Z mnoha našich klientů se stali přátelé na celý život.

YACHT CHARTER SKIPPER CLASIC

Jedná se o průkaz Mezinárodní MDČR pro skupinu „C“. Probíhá ve Školícím Centru Námořního Jachtingu v Praze. Školíme ve skupinách cca 10-30 osob. V ceně je zahrnut školitel, učební pomůcky, skripta, mapy.

Průběh českého kurzu a kurzu radiotelefonisty 
(netýká se školícího střediska Yacht School v Chorvatsku):

Kurz sestává ze dvou částí, z teoretické a praktické části.

Teoretický kapitánský kurz trvá 5 dní a má cca 50 vyučovacích hodin. V ceně kurzu jsou započtena skripta, navigační pravítka, navigační mapy a další potřeby.

Podle osnov Námořního úřadu Ministerstva dopravy se vyučuje plavební nauka, meteorologie, zdravověda, Colreg 1972, navigace, základy potřebné angličtiny, palubní přístroje, námořní etika aj.

Nedílnou součástí některých kurzů je i kurz radiotelefonie (pro některé typy běžných průkazů není povinný). Délka kurzu je jeden den, uchazeč obdrží příslušná skripta. Složení zkoušky a získání „omezeného průkazu radiotelefonisty" (pro oblast plavby „C") nebo „všeobecného průkazu radiotelefonisty" (pro oblast plavby „B", „A") je nezbytným předpokladem pro získání kapitánského průkazu pro výše zmíněné oblasti.

Oba kurzy nejsou navzájem se podmiňující, kdo vlastní např. „omezený průkaz radiotelefonisty", nemusí kurz radiotelefonisty již absolvovat (a tudíž ani platit) a naopak.

I kurzu radiotelefonisty, po teoretické přípravě, následuje 14 denní samostudium a po něm přichází na řadu státní zkouška před komisí jmenovanou Námořním úřadem Ministerstva dopravy České republiky. Zkouška se provádí dle domluvy s klienty buď v Brně, nebo v Praze.

Následně o týden později proběhne zkouška před zkušební komisí Českého telekomunikačního úřadu – odboru správy kmitočtového spektra.

Ceny a termíny Vám zašleme na požádání. Kontaktaktujte nás.